Hotellingin bulevardilla on tasavälein talot i = 1,2,...,100. Jokaisessa talossa on katutasossa liiketilaa, johon voisi sijoittaa kaupan. Jokaisessa talossa i asuu yksikkö kuluttajia, joiden kuluttajan ylijäämä korttelissa x sijaitsevasta kaupasta olisi CS = 50 - P - |i-x|, jossa P on korttelissa x sijaitsevan kaupan hintataso. Jos kuluttaja on indifferentti useamman kaupan välillä, hän valitsee ne samalla todennäköisyydellä.

Kauppojen päätösmuuttujat ovat hinta ja sijainti (P,x).

Toimii (ainakin) Mozilla Firefox ja IE Explorer selaimilla (12/2016), vaatii Wolfram CDF-player lisäosan.